Coşkun Demirboğa Interview On Sabah Newspaper

Coşkun Demirboğa Interview On Sabah Newspaper

 

An interview between our Sales and Marketing Director Coşkun Demirboğa, published in Sabah Newspaper dated 16 February 2019

PlusOneMinusOne’ın Satış ve Pazarlama Direktörü Coşkun Demirboğa, geliştirdikleri yazılım ürünleri ile bankaların ATM ve şubelerindeki nakit miktarını optimize ederek nakit maliyetlerini %20 oranında azalttıklarını, bu sayede Türkiye’de faaliyet gösteren bir banka için yıllık yaklaşık 120 Milyon TL nakit maliyeti avantajı sağladıklarını kaydetti.

 

  • Bize şirketiniz PlusOneMinusOne (P1M1) hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

2009 yılında kurulan ve kurulduğu günden bugüne kadar odağını Veri Bilimi, Yöneylem Araştırması, Optimizasyon, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka, Veri Analitiği, İş Zekası ve Yazılım Geliştirme olarak belirleyen P1M1, bu yönde birçok başarılı projeye imza atmıştır. P1M1 ürünleri temel olarak bankacılık ve finans sektörüne hitap eden yazılım çözümlerinden oluşmaktadır. Geliştirdiğimiz yazılımlar ile bankaların ATM ve şubelerinde minimum ne kadar nakit para bulundurulması gerektiği, hangi lokasyona banka şubesi veya ATM konumlandırılmasının daha verimli olacağı, sahadaki nakit dağıtım planlamalarının nasıl daha az maliyetli ve kısa sürede yapılabileceği, banka şubelerindeki kaynak planlamalarının nasıl daha verimli yürütüleceği gibi optimizasyon problemlerine çözüm sunmaktayız.

 

  • P1M1 ürünlerinin müşterilerine sağladığı faydalar nelerdir?

P1M1’in bankacılık ve finans sektörüne yönelik olarak geliştirdiği Cash+ ürünü, bankaların ATM ve şubelerde bulundurduğu nakit miktarını optimize eden ve bu sayede bankaların önemli ölçüde nakit maliyetlerini azaltmalarını sağlayan bir üründür. Bankacılık endüstrisindeki en önemli operasyonlardan biri de nakit yönetimidir. Nakit yönetimi operasyonları, modern mühendislik ve istatistiksel tabanlı yöntemler kullanılarak yapıldığında, nakit tutma maliyeti ve aktarılan nakit (CIT) maliyeti açısından büyük bir tasarruf potansiyeli taşımaktadır. İşte tam bu noktada geliştirmiş olduğumuz Cash+ ürünü, ATM profillerini geçmiş talepler, mevcut eğilimler, mevsimsellik, tatiller ve güncel olaylar gibi değişken verilerle sürekli analiz ederek, her ATM için verimli ve düşük maliyetli nakit yönetimi önerileri sunmaktadır.

ATM teknolojileri geliştikçe, bankaların CIT zamanlama modeli de buna uygun bir yansıma sağlamalıdır. CIT operasyonunun maliyetleri ve operasyonel kısıtlar, ATM tipleri, ATM kaset yapılandırmaları, farklı para birimleri gibi parametreler nakit yönetim modelini belirleyen unsurlardır. Tüm parametreleri ve kısıtları kapsayan Cash+ ürünü, nakit kullanılabilirlik oranını koruyarak mevcut maliyet parametreleri arasında optimum bir denge kurar. Gelişmiş tahmin ve yöneylem algoritmalarıyla, bankaların ATM ve şube kasa yönetimi, CIT ve diğer tüm operasyonel maliyetlerini %20 oranında azaltır. Raporlama ve simülasyon yetenekleri sayesinde bankaların iş süreçlerine de pozitif katkı sağlar. P1M1 sunmuş olduğu yazılım çözümlerini kendi geliştirmiş olduğu tahminleme, yöneylem araştırması ve veri bilimi algoritmaları ile geliştirmekte, böylece kurulduğu ilk günden beri yerli ve milli yazılım geliştirme misyonunu devam ettirmektedir. Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirlemek amacıyla AllWorld Network ile TOBB’un öncülüğünde 2013 yılında yapılan “Türkiye 100 Projesi” araştırmasında, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 18. şirketi olan P1M1, müşterilerinin endüstriyel problemlerine yerli ve milli bir yazılımla çözüm sunmanın, bu bağlamda Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlıyor olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

 

  • Bir İTÜ ARI Teknokent şirketi olarak akademik dünya ile ilişkileriniz nasıl?

Toplam 10’un üzerinde TÜBİTAK projesi ve 2 adet Avrupa Birliği projesi tamamlamış olan P1M1’in geliştirdiği yazılım algoritmalarının ve yürüttüğü projelerin doğası gereği, üniversiteler ile yoğun Ar-Ge işbirliği kültürü bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Koç Üniversitesi ile ortak Ar-Ge faaliyetleri yürüten P1M1, global alandaki çalışmalarına ise Almanya Frankfurt ve ABD San Fransisco Silikon Vadisi’ndeki şubelerinde devam etmektedir.

 

Bankacılık sektörüne yeni çözümler sunuyoruz

  • Buradan müşterilerinize vermek istediğiniz özel bir mesaj var mı?

Sizlerin aracılığı ile Türkiye’de faaliyet gösteren gerek devlet, gerekse özel banka yöneticilerine şunu ifade etmek isterim. Yüksek seyreden nakit maliyetleri karşısında, bankaların ATM ve şubelerinde tutulan ve ihtiyaç fazlası olan nakit paranın ülke ekonomimize kazandırılması, nakit operasyonlarından kaynaklı ve maliyeti arttıran unsurların ortadan kaldırılması, ATM ve şube lokasyonlarının seçimindeki hataların giderilmesi, şubelerdeki kaynakların daha optimum şekilde planlanması için Türk mühendisleri ve akademisyenlerinin ortak geliştirdiği yazılımlarımızı, bankaların ve Türkiye ekonomisinin kullanımına sunuyoruz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.